Enschedesestraat 68 secretariaat@drschaepmanstichting.nl 074-2424545
 
Inloggen
     

Dr. Schaepmanstichting Hengelo

Samen sterk in ontwikkeling...

De Dr. Schaepmanstichting staat voor de behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo. Zij verzorgt goed onderwijs, waarbij het kind centraal staat. De scholen hebben gemeen dat ze allen vanuit een christelijk-katholieke visie werken.

De stichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs, scholen die werken vanuit vernieuwende concepten.
Individuele scholen wordt de mogelijkheid geboden om zich op
basis van consensus en in overeenstemming met de aan het
onderwijsconcept gestelde kwaliteitseisen te profileren en te
onderscheiden.

De stichting probeert personeel en ouders zoveel mogelijk
te betrekken bij de besluitvorming, hiervoor zijn verschillende
overlegstructuren.

De Dr. Schaepmanstichting staat voor eenheid in verscheidenheid,
gelijkvormig waar het moet en onderscheidend waar het van waarde is.